Please read Samarpan on the site and contribute your mite to Sri Sathya Sai Veda Pratishtan. | Please Subscribe to Vedamu YouTube channel

Features | Hanumat Badabaanala Stotram

Hanumat Badabaanala Stotram
Aum Sri Raamaaya Namaha

Om! Asya Sri Hanumat Badabaanala stotra mantrasya Sri Raamachandra rushihi! Sri Badabaanala Hanumaan Devataa mama samasta roga prasamanaardham aayuraarogya aisvaryaabhi vrudhyardham samasta paapa kshayaardham, Sita Ramachandra preetyardham, Hanumat Badabaanala stotram japamaham karishye!

Om! Hraam! Hreem! Om! Namo Bhagavate Sree Mahaa Hanumate prakata paraakrama sakala digmandala yasovitaana dhavaleekruta jagatritaya vajradeha rudraavataara lankaapuree dahana Umaa anala mantra udadhibandhana dasa sirahkrutaantaka seetaasvasana vaayuputra anjaneegarbha sambhuuta Sree Raama Lakshmanaanandakara kapisainya praakaara Sugreeva saahaayyakarana parvatotpaatana kumaara brahmachaarin gambheeranaada sarvapaapa grahavaarana sarvajvarochhaatana dhaakini vidhvamsana Om! Hraam! Hreem! Aum Namo Bhagavate Mahaaveeraaya sarva duhkha nivaaranaaya grahamandala bhuuta mandala sarvapisaacha mandalochhaatana bhuutajvarai kaahika jvara dvyaahikajvara tryaahikajvara chaaturdhikajvara santaapajvara vishamajvara taapajvara Mahesvara Vaishnavajvaraan chindi chindi yaksha raakshasa bhuuta preta pisaachaan uchhaataya! Uchhaataya!

Om! Hraam! Hreem! Sreem! Om! Namo Bhagavate Sree Mahaa Hanumate Om! Hraam! Hreem! Hruum! Hraim! Hroum! Hraha! Aam! Haam! Haam! Haam! Aum! Saum! Yehi Yehi Om! Ham! Om! Ham! Om! Ham! Om! Namo Bhagavate Sree Mahaa Hanumate sravana chakshurbhuutaanaam saakinee dhaakinee vishama dushtaanaam sarvavisham harahara aakaasa bhuvanam bhedaya chedaya chedaya chedaya maaraya maaraya soshaya soshaya mohaya mohaya jvaalaya jvaalaya prahaaraya prahaaraya sakala maayaam bhedaya bhedaya Om! Hraam! Hreem! Om! Namo Bhagavete Mahaa Hanumate sarva grahochhaatana parabalam kshobhaya kshobhaya sakala bandhana mokshanam kuru kuru sirahsuula gulmasuula sarvasuula nirmuulaya nirmuulaya naagapaasaananta vaasuki takshaka karkotaka kaaliyaan yakhakula jalagata bilagata taatrinchara divaachara sarpaannirvisham kuru kuru svaahaa raajabhaya chorabhaya parayantra paramantra paratantra paravidyaa chhedaya chhedaya svamantra svamantra svavidyaah prakataya prakataya sarvaarishtaannaasaya naasaya sarva satruunnaasaya naasaya asaadhyam saadhaya saadhaya Hum Fat Svaahaa!